Chùm ảnh Đại lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại Giáo phận Thái Bình

Chúa nhật (23/10/2016), Giáo phận Thái Bình tổ chức mừng Đại lễ Loan Báo Tin Mừng tại Toà giám mục Thái Bình. Đông đảo mọi thành phần trong toàn giáo phận nô nức trở về Nhà chung để mừng đại lễ và làm mới nhiệt huyết tông đồ - đem Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa....


Chùm ảnh Đại lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại Giáo phận Thái Bình

Chúa nhật (23/10/2016), Giáo phận Thái Bình tổ chức mừng Đại lễ Loan Báo Tin Mừng tại Toà giám mục Thái Bình. Đông đảo mọi thành phần trong toàn giáo phận nô nức trở về Nhà chung để mừng đại lễ và làm mới nhiệt huyết tông đồ - đem Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Những hình ảnh giờ thuyết trình đề tài Loan báo Tin Mừng

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu thuyết trình mô hình Truyền giáo

Giáo phận Thái Bình

Đoàn rước tiến ra lễ đài cử hành Thánh lễ Loan báo Tin Mừng

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng