Hình ảnh khai Mạc Giải Bóng đá Thái Bình Catholic Cup 2017

Sáng ngày 12/02/2017 diễn ra khai mạc Giải bóng đá Thái Bình Catholic Cup 2017 cùng những trận đấu đầu tiên tại sân Sơn Trang 5......Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng