Cáo phó: Đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm đã được Chúa gọi về

Đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm - Nguyên Tổng đại diện giáo phận Thai Binh Người đã dâng mình nơi nhà Chúa từ khi 7 tuổi, qua 54 năm Linh mục, hành trình 83 mùa xuân...


Cáo phó: Đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm đã được Chúa gọi về

Tòa Giám Mục Thái Bình

 

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng