hình ảnh công tác chuẩn bị cho ngày mừng công Nhà chung giáo phận

TGM Thái Bình: Một số hình ảnh trong công tác chuẩn bị cho ngày mừng công Nhà chung giáo phận (ngày 31 tháng 8 năm 2014)...


TGM Thái Bình: Cập nhật hình ảnh trong công tác chuẩn bị cho ngày mừng công Nhà chung giáo phận (31.8.2014)

.

 

BTT GP

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng