Thánh lễ tạ ơn mừng công hoàn thành phần thô công trình Nhà chung giáo phận

Hồi 9 giờ sáng hôm nay (31.8.2014), Đức cha Phê-rô, Bề trên giáo phận, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng công hoàn thành phần thô Nhà chung giáo phận...


Thánh lễ tạ ơn mừng công hoàn thành phần thô công trình Nhà chung giáo phận

Hồi 9 giờ sáng hôm nay (31.8.2014), Đức cha Phê-rô, Bề trên giáo phận, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng công hoàn thành phần thô Nhà chung giáo phận tại khu vực tầng trệt ngôi Nhà chung. Hiệp dâng Thánh lễ với ngài có Đức cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Sang (Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình), quý Đức ông, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý ân nhân, quý khách mời đại diện cho các xứ họ cùng nhiều thành phần dân Chúa gần xa.

 Hình ảnh trong ngày lễ:

BTT GP

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng