THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Gửi quý Đức Ông........Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng