Nhóm SVCG Thái Bình – Hà Nội: Bầu BĐH Khóa 2014-2015

Giáo họ Giảng Võ (Gx. Hàng Bột, TGP. Hà Nội) là nơi rất quen thuộc đối với mỗi người trong nhóm SVCG Thái Bình đang học tập tại Hà Nội. Hằng năm, nơi đây đã diễn ra biết bao sự kiện và hoạt động của nhóm. Và tối thứ Bảy (27.9.2014), việc bầu BĐH nhóm cho nhiệm kỳ 2014-2015 cũng diễn ra tại nơi đây....


Nhóm SVCG Thái Bình – Hà Nội: Bầu BĐH Khóa 2014-2015

Giáo họ Giảng Võ (Gx. Hàng Bột, TGP. Hà Nội) là nơi rất quen thuộc đối với mỗi người trong nhóm SVCG Thái Bình đang học tập tại Hà Nội. Hằng năm, nơi đây đã diễn ra biết bao sự kiện và hoạt động của nhóm. Và tối thứ Bảy (27.9.2014), việc bầu BĐH nhóm cho nhiệm kỳ 2014-2015 cũng diễn ra tại nơi đây.

Sau khi cùng nhau sốt sắng dâng thánh lễ, các thành viên của nhóm đã ngồi lại với nhau để họp bàn và bầu ra những người đại diện nhóm trong năm học mới theo cách thức bỏ phiếu kín. Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự điều hành của các anh chị trong BĐH cũ. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực và công tâm của tất cả mọi người, những thành viên sau đây đã được nhóm tín nhiệm bầu vào BĐH nhóm niên khóa 2014-2015:

-       Trưởng nhóm: An-tôn Cao Thọ Tú

-       Phó nhóm 1: Vinh-sơn Hoàng Hùng

-       Phó Nhóm 2: Tô-ma Đặng Triệu Đà

-      Thủ quỹ : Ma-ri-a Đặng Thị Giang

-       Thư  Ma-ri-a Nguyễn Thị Tươi

Buổi họp bầu BĐH thành công rực rỡ. Mọi người vui mừng tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau bằng những tràng pháo tay và những nụ cười. Ước mong BĐH mới của nhóm luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, cùng nhau đưa nhóm đi lên với một sức sống mới và một tinh thần mới. 

Nhóm SVCG Thái Bình- Hà Nội

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng