Ngày Hội Cựu Đương Tân Trước Giờ G

Công tác chuẩn bị cho ngày hội Cựu - Đương - Tân năm 2016 trước giờ G đã hoàn tất...


Giáo Phận Thái Bình
Nhóm SVCG Thái Bình - Hà Nội

Ngày Hội Cựu Đương Tân Trước Giờ G

Ngày hôm nay, ngày mà các thành viên của nhóm sinh viên công giáo thái bình - hà nội mong chờ nhất. 
Các ban trong nhóm đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các công việc cho ngày Lễ diễn ra thành công nhất
 sau đây là các hình ảnh mà BTT ghi lại được không khí của buổi Lễ trước giờ G

BTT SVCG Thái Bình - Hà Nội

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng