RIP. Cáo Phó : Linh Hồn Maria Mẹ của bạn Trương Thanh Hải - Thành viên nhóm SVCG Thái Bình

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Xin Thông báo tin buồn: Linh hồn Maria ( Mẹ của bạn Trương Thanh Hải) - Thành viên nhóm SVCG Thái Bình - Hà Nội Đã được Chúa gọi về vào hồi... ngày 31 tháng 10 năm 2016 (tức ngày 1 tháng 9 năm 2016 âm lịch) Lễ khâm niệm: 14h00 ngày 31/10/2016 Thánh Lễ an táng và tiễn đưa mẹ...


Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Xin Thông báo tin buồn: Linh hồn Maria ( Mẹ của bạn Trương Thanh Hải) - Thành viên nhóm SVCG Thái Bình - Hà Nội
Đã được Chúa gọi về vào hồi... ngày 31 tháng 10 năm 2016 (tức ngày 1 tháng 9 năm 2016 âm lịch)
Lễ khâm niệm: 14h00 ngày 31/10/2016
Thánh Lễ an táng và tiễn đưa mẹ về với Chúa: 7h30 ngày 1/11/2016

Anh chị em sắp xếp công việc thời gian về chia buồn với bạn Hải và gia đình, cũng như tiễn đưa mẹ về với Chúa.

[​IMG]


Xin ace cùng hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn người mẹ Maria kính yêu sớm được hưởng phúc trường sinh.
Nguyện xin Chúa thứ tha những thiếu sót của mẹ trong cuộc đời trần gian để đón nhận linh hồn mẹ vào Nước của Người!

Thành kính phân ưu!
Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười. Lưỡi tôi vang lời ca hát. Toàn dân tung hô tôi thật vinh phúc
Xin Ace hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria

Xướng: Xin các Thánh trên Trời phù giúp người tín hữu Chúa đây. Và xin các thiên thần đón gặp người lìa cõi thế này.
Đáp: Xin Thần Thánh giờ đây tiếp nhận và đem trình diện Đấng Tối Cao.
X. Nguyện xin Đức Kitô tiếp nhận kẻ Người đã gọi ra khỏi đời này, và xin các thiên thần dẫn đến chốn an bình, bên tổ phụ Áp-ra-ham.
Đ. Xin Thần Thánh giờ đây tiếp nhận và đem trình diện Đấng Tối Cao
X. Lạy Chúa, xin cho người tín hữu được an nghỉ ngàn thu. Và được ánh vinh quang bất diệt soi chiếu đến muôn đời.
Đ. Xin Thần Thánh giờ đây tiếp nhận và đem trình diện Đấng Tối Cao

Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng tôi tớ Chúa là Người mẹ Maria cho Chúa, để kẻ qua đời được sống với Chúa, và xin Chúa lấy lòng từ bi mà tha thứ những tội lỗi bà đã phạm vì bản tính loài người yếu đuối. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

+ Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa , con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa , xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa . Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

+ Hiệp lời cầu nguyện cho gia đình:

Chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho toàn thể gia đình tang quyến, gia đình bạn Trương Thanh Hải thêm sức khỏe, vững tin và lo việc tang gia được tròn bổn phận. Xin cho gia đình được gắn kết trong thương yêu cùng cầu nguyện cho người mẹ kính yêu.

[​IMG]
Lạy Chúa, là nguồn mạch sự ủi an, xin Người an ủi và nâng đỡ tang quyến khi vừa mất đi người thân yêu nhất. Xin cho mọi người được chấp nhận ý Chúa và đặt niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin Chúa

Chúa đã khóc thương Lazarô và an ủi những người thân của Linh Hồn Maria. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi tinh thần mọi người trong tang quyến chúng con trong lúc đau buồn này. Xin giúp chúng con biết tận dụng những đau khổ này để dâng lên Thiên Chúa mà cầu cho linh hồn Maria . Chúng con cầu xin Chúa.

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng