SVCG Thái Bình sinh hoạt trở lại!

Chào tất cả các thành viên của đại gia đình Sinh viên Công giáo Thái Bình-Hà Nội. Một năm học nữa đã qua đi và giờ đây, ...


Chào tất cả các thành viên của đại gia đình Sinh viên Công giáo Thái Bình-Hà Nội.
Một năm học nữa đã qua đi và giờ đây, chúng ta lại bắt đầu bước sang một năm học mới.
Khởi đầu cho một năm học, Nhóm SVCG Thái Bình-Hà Nội sẽ sinh hoạt trở lại vào tối 20/8/2011, sau thánh lễ lúc 19h15'.
Bắt đầu từ thứ 7 tuần sau(27/8/2011), nhóm sẽ chính thức phục vụ thành lễ trở lại tại nhà thờ Giảng Võ, 766 Đê La Thành. Đống Đa, Hà Nội.
Tuần này, anh chị em đi lễ tại nhà thờ Giảng Võ, sau đó chúng ta sẽ sinh hoạt, gặp gỡ đầu năm học mới!
Mong anh chị em tham dự đông đủ!

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng