Sinh viên Công giáo Thái Bình Hà Nội
Thông báo
Chương trình: Bầu ban cán sự niên khóa 2011-2012


Một năm học mới đã bắt đầu, đã đến lúc chúng ta chọn ra những người đại diện mới cho SVCG TBHN.
Đến hẹn lại lên, cũng bằng giờ này năm trước, chúng ta đã háo hức bao nhiêu để tìm ra những người sẽ đứng ra "phục vụ anh em"
Năm nay, chương trình bầu ban cán sự sẽ có điểm mới so với năm trước.
Đó là: Ngoài ban cán sự, chúng ta sẽ bầu ra Ban cố vấn.
Ban cố vấn cũng có trách nhiệm gần như Ban cán sự, gồm 5 thành viên hoặc có kinh nghiệm, năng nổ, nhiệt tình để hỗ trợ ban cán sự trong mọi công việc của nhóm.
Mong rằng, ngay từ bây giờ, mọi người sẽ tự chọn cho mình những người có thể đại diện cho nhóm, để thứ 7 tuần tới, chúng ta sẽ đề cử những người đó vào danh sách Ban cán sự hoặc Ban cố vấn.
Ngoài danh sách được đề cử, mọi thành viên đều có thể tự ứng cử mình vào danh sách bầu cử.
Sau khi lấy được danh sách đề cử, ứng cử, chúng ta sẽ tiến hành bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín.
Anh chị em thông báo cho nhau để tất cả mọi người được biết và đến tham gia bầu cử.

Địa điểm: Nhà thờ Giáo họ Giảng Võ(766 Đê La Thành)
Thời gian: 20h30, ngày 10/9/2011(Sau thánh lễ thường niên lúc 19h15)

Xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện để buổi bầu cử diễn ra tốt đẹp!

TM SVCG Thái Bình Hà Nội
Trưởng nhóm
Giuse Trương Văn Tân