Giáo phận Thái Bình hướng đến đại lễ Khởi công xây dựng Nhà Chung và Bế mạc Năm Thánh 75 năm Thành lập Giáo phận Thái Bình

Sau những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của các ban ngành, đoàn thể, cho tới chiều hôm nay (30.4.2012), công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ của Giáo phận đã cơ bản hoàn thành. Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào lúc 16g00 chiều cùng ngày....


Giáo phận Thái Bình hướng đến đại lễ Khởi công xây dựng Nhà Chung và Bế mạc Năm Thánh 75 năm Thành lập Giáo phận Thái Bình

Sau những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của các ban ngành, đoàn thể, cho tới chiều hôm nay (30.4.2012), công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ của Giáo phận đã cơ bản hoàn thành. Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào lúc 16g00 chiều cùng ngày.

BTT GP

 

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng