Những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồ Ngọc - Ngày 25.3.2014

Hôm nay (25.3.2014), tại công trường những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồ Ngọc cùng các tổ thợ tiếp tục công việc xây dựng nhà chung giáo phận....


Những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồ Ngọc - Ngày 25.3.2014

Hôm nay (25.3.2014), tại công trường những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồ Ngọc cùng các tổ thợ tiếp tục công việc xây dựng nhà chung giáo phận.

 Một số hình ảnh công trình nhà chung giáo phận.

Sau đây là danh sách những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồ Ngọc - hạt Đông Hưng:

Giáo xứ Bồ Ngọc

Họ Giáo Thiện

1

Giuse

Nguyễn Mạnh Tường

25.3.2014

2

Tô ma

Đinh Xuân Tạo

25.3.2014

3

Đaminh

Nguyễn Văn Năng

25.3.2014

4

Đaminh

Phạm Đức Tình

25.3.2014

5

Đaminh

Nguyễn Trung Sơn

25.3.2014

6

Giuse

Phạm Quang Huỳnh

25.3.2014

7

Giuse

Đào Tiến Công

25.3.2014

8

Giuse

Đào Công Chiến

25.3.2014

9

Tô ma

Nguyễn Trung Chất

25.3.2014

Họ Sơn Đồng

12

Vinh sơn

Nguyễn Văn Kính

25.3.2014

13

Vinh sơn

Hoàng Bá Thiệm

25.3.2014

Họ Đồng Tâm

15

Đaminh

Nguyễn Văn Kiếm

25.3.2014

16

Đaminh

Nguyễn Văn Mạnh

25.3.2014

Họ nhà xứ

18

Đaminh

Nguyễn Văn Đức

25.3.2014

19

Đaminh

Hoàng Văn Hạnh

25.3.2014

20

Đaminh

Hoàng Văn Hiến

25.3.2014

21

Đaminh

Hoàng Văn Nghị

25.3.2014

22

Đaminh

Nguyễn Văn Thành

25.3.2014

23

Đaminh

Nguyễn Công Viện

25.3.2014


Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng