Tuần đại phúc tại Giáo hạt Tiền Hải

Hôm nay (10.4.2014), Đức Cha Phêrô - Giám mục giáo phận cùng với quý cha trong đoàn lại đến với Giáo xứ Trung Đồng và Giáo xứ Quan Cao, Giáo hạt Tiền Hải để tiếp tục chương trình Tuần đại phúc....


Tuần đại phúc tại Giáo hạt Tiền Hải

Hôm nay (10.4.2014), Đức Cha Phêrô - Giám mục giáo phận cùng với quý cha trong đoàn lại đến với Giáo xứ Trung Đồng và Giáo xứ Quan Cao, Giáo hạt Tiền Hải để tiếp tục chương trình Tuần đại phúc.

 

 

 


Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng