Nắng Ấm Quê Hương

Hát về cây lúa hôm nay

Hãy về quê hương anh

NGhe tiếng trống quê hương (có chút Đảng nên….)

Thái Bình yêu thương (Quảng Cáo của Hoàng Long)Ai biết bài nào về Thái bình nữa thì share nhé